wtorek, 26 sierpnia 2014

Lack

Kościół Matki Bożej Bolesnej w Lacku - dawna cerkiew unicka, a następnie prawosławna.

Unicka cerkiew w Lacku została wzniesiona w 1795. Jej patronem był bł. Jozafat Kuncewicz. Wskutek likwidacji unickiej diecezji chełmskiej przeszła w 1875 na własność parafii prawosławnej. We władaniu Kościoła rzymskokatolickiego obiekt znalazł się w 1951 i wtedy został gruntownie przebudowany. Od 1978 jest to świątynia parafialna.

Ołtarz główny kościoła został wykonany w XVIII w. W ołtarzu znajduje się obraz patronki świątyni. Dwa ołtarze boczne są młodsze, powstały na pocz. XIX w. Na strychu kościoła przechowywane są carskie wrota z niezachowanego ikonostasu cerkwi w Lacku. Zabytkowymi elementami wyposażenia obiektu są również obraz Chrystusa z Marią Magdaleną (XIX w.), rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego (XVIII w.), niewielki krzyż ołtarzowy (XVIII w.) i kielich (XVII-XVIII w.)